08 Chw 2024

Ceisiadau ar agor ar gyfer comisiwn celf cymunedol cyffrous!

Fel rhan o ailddatblygiad Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Llys Awelon yn Rhuthun, mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin yn chwilio am artist neu artistiaid lleol i greu darn unigryw o gelf i’w fwynhau gan y trigolion, y staff ac ymwelwyr. Mae Grŵp Cynefin yn galw ar artistiaid o bob disgyblaeth i wneud cais am y comisiwn […]

07 Chw 2024

Rhybudd Oren!

Mae tywydd oer ar y ffordd gyda rhybudd oren am eira a rhew ar gyfer rhannau helaeth o’r gogledd ddydd Iau. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf ar wefan y Swyddfa Dywydd a Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales a chadwch yn ddiogel. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda’n staff os bydd y […]

23 Ion 2024

Datblygiad Grŵp Cynefin yn ennill gwobr genedlaethol am ragoriaeth mewn rheolaeth adeiladu

Mae datblygiad tai cymdeithasol gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin, a adeiladwyd gan gwmni adeiladu Cymreig Gareth Morris Construction, wedi ennill gwobr fawr ledled y DU. Enillodd cynllun tai Llety’r Adar ym Methesda, Gwynedd, wobr gyntaf am Ddatblygiad Bach Tai Cymdeithasol yng  Ngwobrau Rhagoriaeth Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) dros y penwythnos. Mynychodd mwy na 900 […]

23 Ion 2024

Storm Jocelyn yn dod â gwyntoedd a glaw trwm.

Mae’r tywydd gwael yn parhau gyda Storm Jocelyn yn dod â gwyntoedd a glaw trwm. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda’n staff gan bod y galw yn uchel. Rydym yn addo delio gyda’ch ceisiadau cyn gynted ag y gallwn. Diolch am fod yn amyneddgar a chadwch yn ddiogel. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf […]

21 Ion 2024

Rhybuddion tywydd drwg!

Mae’r tywydd gwael yn parhau, a rhybuddion o wyntoedd a glaw o ganlyniad i Storm Isha. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf  ar wefan y Swyddfa Dywydd a Chyfoeth Naturiol Cymru Byddwch yn amyneddgar gyda’n staff gan bod y galw yn uchel. Efallai na fyddwn yn gallu delio gyda phob ymholiad yn syth oherwydd y […]

16 Ion 2024

Trawsnewidiad Llys Awelon yn gwneud cynnydd mawr

Mae partneriaid mewn cynllun gwerth £12.2 i ddiweddaru ac ymestyn cyfleuster Tai Gofal Ychwanegol Grŵp Cynefin yn Rhuthun wedi cael eu tywys o gwmpas y cynllun i gael cipolwg ar sut y bydd yn edrych yn y pen draw. Cafodd Prif Weithredwr Dros Dro Grŵp Cynefin, Mel Evans a’r Cadeirydd Tim Jones; Aelod Arweiniol Cabinet […]

09 Ion 2024

Gosod sylfeini ar gyfer cartrefi lleol yng Ngwynedd

Mae’r gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad gwerth £10 miliwn a fydd yn darparu 41 o gartrefi teuluol ynni effeithlon a fforddiadwy i bobl leol ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd. Mae’r cynllun, ar safle Canol Cae yng nghanol y dref, yn dod â dwy gymdeithas dai flaenllaw yng ngogledd Cymru, ClwydAlyn a Grŵp Cynefin, at ei gilydd mewn […]

20 Rhag 2023

Gorwel ar gael i newid bywydau – stori dwy

Mae’r Nadolig yn amser o  gynnig croeso cynnes ac agor ein cartrefi i deulu a ffrindiau. Bydd llawer ohonom yn ddigon ffodus i gael hynny ond i nifer cynyddol o bobl, mae gwyliau’r Nadolig yn dod â phryderon arian ac ofnau am y dyfodol. Serch hynny, mae yna sefydliadau a all helpu, ac mae Gorwel, […]

silhouette of a person holding a child in the sunset

01 Rhag 2023

Cefnogi ymgyrch yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu Grant Cymorth Tai

Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi ymgyrch genedlaethol #HousingMattersWales sy’n galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu Grant Cymorth Tai yn 2024/25 Mae Gorwel, y rhan o Grŵp Cynefin sy’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n profi cam-drin domestig, yn derbyn Grant Cymorth Tai ac wedi tynnu sylw yn ddiweddar at y twf syfrdanol yn y galw am […]

24 Tach 2023

Gwasanaeth cam-drin domestig gogledd Cymru yn gweld cynnydd o 77% yn y galw

Mae’r 25ain o Dachwedd yn Ddiwrnod Rhuban Gwyn pan fydd pobl ledled y byd yn gwisgo rhuban gwyn i ddangos eu hymrwymiad i ddileu trais yn erbyn menywod a merched. Mae Gorwel, y rhan o Grŵp Cynefin sy’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n profi cam-drin domestig, yn nodi’r diwrnod drwy dynnu sylw at y twf […]

Cookie Settings