Diogelu Data (GDPR)

Mae Grwp Cynefin yn rheolydd gwybodaeth bersonol at ddibenion Rheoliad Deddf Diogelu Data Cyffredinol.

Mae manylion ar sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, sut yr ydym yn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth, a’ch hawl i weld yr wybodaeth yr ydym yn ei gadw amdanoch, i’w cael yn einHysbysiad Preifatrwydd.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yn egluro beth i’w ddisgwyl wrth i Grwp Cynefin brosesu eich gwybodaeth bersonol, yr egwyddorion sy’n sail i Ddeddf Diogelu Data,  sut yr ydym yn rheoli eich data fel eich bod yn llwyr ymwybodol o sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data. Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd a bydd unrhyw ddiweddariadau ar ein gwefan; byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newid mawr i’r polisi hwn.

Darllen y Polisi Preifatrwydd yn llawn

 

 

Cookie Settings