Rhybudd Oren!

Mae tywydd oer ar y ffordd gyda rhybudd oren am eira a rhew ar gyfer rhannau helaeth o’r gogledd ddydd Iau. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf ar wefan y Swyddfa Dywydd a Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales a chadwch yn ddiogel.
Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda’n staff os bydd y galw yn uchel. Rydym yn addo delio gyda’ch ceisiadau cyn gynted ag y gallwn.
Os oes arnoch angen unrhyw gymorth brys arnoch, cysylltwch â ni ar 0300 111 2122.
Os yn argyfwng ffoniwch 999.
Rhifau defnyddiol eraill:
Trydan 105
Dŵr Cymru 0800 052 0130
Nwy 0800 111999
Cyfoeth Naturiol Cymru 0300 065 3000
Peidiwch a cheisio delio gyd difrod eich hun os yn beryglus. Diolch am fod yn amyneddgar a chadwch yn ddiogel.
Cookie Settings