25 Medi 2023

Grŵp Cynefin yn penodi Cadeirydd newydd i’w Fwrdd Rheoli

Mae Grŵp Cynefin wedi cadarnhau mai Tim Jones yw Cadeirydd newydd ei Fwrdd Rheoli. Mae Tim yn dod â phrofiad helaeth i’r grŵp wedi dal swyddogaethau amrywiol ar fyrddau yn genedlaethol ac ar lefel y DU, ac arbenigedd mewn gweithio gyda rhanddeiliaid o ystod eang o feysydd. Mae’n olynu Carys Edwards, daeth i ddiwedd ei […]

Cookie Settings