12 Meh 2024

Swyddi cefnogi newydd yn natblygiad Tai Gofal Ychwanegol Rhuthun

Wrth i gam cyntaf ailddatblygu cynllun tai gofal ychwanegol Llys Awelon yn Rhuthun agosáu at ei derfyn, mae’r ymgyrch recriwtio am staff wedi dechrau. Mewn partneriaeth rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych, mae ailddatblygu’r safle yn golygu adeiladu bloc newydd sbon, gan ychwanegu 25 o fflatiau hunangynhwysol at y 21 uned sydd eisoes yno. […]

Cookie Settings