17 Gor 2024

Grŵp Cynefin yn creu cartrefi i bobol leol ym Môn

Bydd tai newydd ym Mryn Du, Ynys Môn, yn darparu  wyth o gartrefi cyfoes a chyfforddus i’w rhentu ar gyfer pobol leol. Gyda phrisiau tai yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, mae galw mawr am dai rhent fforddiadwy yn yr ardal. Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin, sy’n berchen ar ac yn rheoli 4,800 eiddo ar […]

05 Gor 2024

Gwobrwyo Grŵp Cynefin am roi llwyfan i lais eu tenantiaid

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin wedi ennill gwobr arbennig am eu gwaith i sicrhau bod llais tenantiaid yn ganolog wrth siapio eu gwasanaethau a pholisïau. Enillodd Tîm Mentrau Cymunedol y grŵp wobr gyntaf yng ngwobrau Arfer Da TPAS Cymru yng Nghaerdydd (nos Fercher, 3 Gorffennaf). Good Practice Award Winners 2024: (tpas.cymru) Daethant i’r brig yng […]

Cookie Settings