23 Ion 2024

Datblygiad Grŵp Cynefin yn ennill gwobr genedlaethol am ragoriaeth mewn rheolaeth adeiladu

Mae datblygiad tai cymdeithasol gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin, a adeiladwyd gan gwmni adeiladu Cymreig Gareth Morris Construction, wedi ennill gwobr fawr ledled y DU. Enillodd cynllun tai Llety’r Adar ym Methesda, Gwynedd, wobr gyntaf am Ddatblygiad Bach Tai Cymdeithasol yng  Ngwobrau Rhagoriaeth Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) dros y penwythnos. Mynychodd mwy na 900 […]

23 Ion 2024

Storm Jocelyn yn dod â gwyntoedd a glaw trwm.

Mae’r tywydd gwael yn parhau gyda Storm Jocelyn yn dod â gwyntoedd a glaw trwm. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda’n staff gan bod y galw yn uchel. Rydym yn addo delio gyda’ch ceisiadau cyn gynted ag y gallwn. Diolch am fod yn amyneddgar a chadwch yn ddiogel. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf […]

21 Ion 2024

Rhybuddion tywydd drwg!

Mae’r tywydd gwael yn parhau, a rhybuddion o wyntoedd a glaw o ganlyniad i Storm Isha. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf  ar wefan y Swyddfa Dywydd a Chyfoeth Naturiol Cymru Byddwch yn amyneddgar gyda’n staff gan bod y galw yn uchel. Efallai na fyddwn yn gallu delio gyda phob ymholiad yn syth oherwydd y […]

16 Ion 2024

Trawsnewidiad Llys Awelon yn gwneud cynnydd mawr

Mae partneriaid mewn cynllun gwerth £12.2 i ddiweddaru ac ymestyn cyfleuster Tai Gofal Ychwanegol Grŵp Cynefin yn Rhuthun wedi cael eu tywys o gwmpas y cynllun i gael cipolwg ar sut y bydd yn edrych yn y pen draw. Cafodd Prif Weithredwr Dros Dro Grŵp Cynefin, Mel Evans a’r Cadeirydd Tim Jones; Aelod Arweiniol Cabinet […]

09 Ion 2024

Gosod sylfeini ar gyfer cartrefi lleol yng Ngwynedd

Mae’r gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad gwerth £10 miliwn a fydd yn darparu 41 o gartrefi teuluol ynni effeithlon a fforddiadwy i bobl leol ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd. Mae’r cynllun, ar safle Canol Cae yng nghanol y dref, yn dod â dwy gymdeithas dai flaenllaw yng ngogledd Cymru, ClwydAlyn a Grŵp Cynefin, at ei gilydd mewn […]

Cookie Settings