20 Rhag 2023

Gorwel ar gael i newid bywydau – stori dwy

Mae’r Nadolig yn amser o  gynnig croeso cynnes ac agor ein cartrefi i deulu a ffrindiau. Bydd llawer ohonom yn ddigon ffodus i gael hynny ond i nifer cynyddol o bobl, mae gwyliau’r Nadolig yn dod â phryderon arian ac ofnau am y dyfodol. Serch hynny, mae yna sefydliadau a all helpu, ac mae Gorwel, […]

silhouette of a person holding a child in the sunset

01 Rhag 2023

Cefnogi ymgyrch yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu Grant Cymorth Tai

Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi ymgyrch genedlaethol #HousingMattersWales sy’n galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu Grant Cymorth Tai yn 2024/25 Mae Gorwel, y rhan o Grŵp Cynefin sy’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n profi cam-drin domestig, yn derbyn Grant Cymorth Tai ac wedi tynnu sylw yn ddiweddar at y twf syfrdanol yn y galw am […]

Cookie Settings