17 Maw 2023

Datganiad 

Yn dilyn adolygiad mewnol, mae Bwrdd Rheoli Grŵp Cynefin wedi gofyn i Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp gamu yn ôl o’u swyddi am y tro. Mae Tîm Arweinyddiaeth Dros Dro yn ei le. Rydym am sicrhau tenantiaid a chwsmeriaid na fydd y penderfyniad hwn yn effeithio ar unrhyw un o’n gwasanaethau a bydd ein […]

Cookie Settings