Oes gennych chi ymholiad, angen cymorth neu eisiau gadael adborth?

Hoffem glywed gennych.

Oriau agor

8:30am – 5:00pm Llun – Gwener (ar eithrio gŵyl banc)

 

Sut i gysylltu?

Trwy ApCynefin mi allwch chi dalu rhent, rhoi gwybod am rhywbeth sydd angen ei drwsio, gweld beth yw balans eich cyfrif rhent, defnyddio ein teclyn cyllidebu, gweld beth ydy hanes cais trwsio ydych chi wedi sôn amdano yn barod.. a llawer mwy.

ApCynefin

Defnyddiwch ein bot sgwrsio ar y wefan i siarad yn uniongyrchol ag un o’n tîm yn ystod oriau swyddfa.

Os ydych yn anfon e-bost atom, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys digon o wybodaeth i ni allu prosesu eich ymholiad y tro cyntaf, neu efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn am ragor o fanylion.

 

Llinellau ar agor rhwng 8.30am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc). Mae’n bosibl y gofynnir i chi ateb ychydig o gwestiynau diogelwch cyn i ni allu bwrw ymlaen â’ch ymholiad.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r un rhif ffôn y tu allan i oriau swyddfa i gael mynediad i’n gwasanaeth brys – 0300 111 2122.

Mae’n gweithredu rhwng 5.00pm a 8.30am o ddydd Llun i ddydd Gwener gan gynnwys Gwyliau Banc a 24 awr ar benwythnosau.

Oeddech chi’n gwybod…?

Diwrnod prysuraf

Dydd Llun

Oriau distawaf

10:30am – 12:30pm a 2:30pm – 4:30pm

 

Cysylltwch â ni

Ffuflen i gysylltu â Grwp Cynefin dros y we

"(Gorfodol)" Yn nodi maes gorfodol

Cyfeiriad
Os ydych yn cysylltu â ni ynglŷn â gwaith trwsio, a oes unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau Covid neu’n hunan-ynysu?(Gorfodol)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cookie Settings