Sut i gysylltu?

Oriau agor swyddfa:  09:00am – 5:00pm Llun – Gwener (ar eithrio gŵyl banc)

Oeddech chi’n gwybod…?     Diwrnod prysuraf: Dydd Llun       Oriau distawaf 10:30am – 12:30pm a 2:30pm – 4:30pm

Dynes yn dal ffon gydag ApCynefin arno.

ApCynefin

Trwy ApCynefin mi allwch chi dalu rhent, rhoi gwybod am rhywbeth sydd angen ei drwsio, gweld beth yw balans eich cyfrif rhent, defnyddio ein teclyn cyllidebu, gweld beth ydy hanes cais trwsio ydych chi wedi sôn amdano yn barod.. a llawer mwy.

Sgwrs ar-lein

Defnyddiwch ein sgwrs fyw ar y wefan i siarad yn uniongyrchol ag un o’n tîm yn ystod oriau swyddfa.

E-bost

post@grwpcynefin.org

Os ydych yn anfon e-bost atom, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys digon o wybodaeth i ni allu prosesu eich ymholiad y tro cyntaf, neu efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn am ragor o fanylion.

Ffôn

0300 111 2122

Llinellau ar agor rhwng 8.30am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc). Mae’n bosibl y gofynnir i chi ateb ychydig o gwestiynau diogelwch cyn i ni allu bwrw ymlaen â’ch ymholiad.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r un rhif ffôn y tu allan i oriau swyddfa i gael mynediad i’n gwasanaeth brys – 0300 111 2122.

Mae’n gweithredu rhwng 5.00pm a 8.30am o ddydd Llun i ddydd Gwener gan gynnwys Gwyliau Banc a 24 awr ar benwythnosau.

Adborth

Rydyn ni angen i chi ddweud wrthym ni lle rydyn ni’n gwneud yn dda, a lle allwn ni wella.

Ymholiadau gan y Cyfryngau

Am unrhyw ymholiad gan y cyfryngau cysylltwch â Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Grŵp Cynefin

mari.williams@grwpcynefin.org

07970 142 305

Cysylltwch â ni

Ffuflen i gysylltu â Grwp Cynefin dros y we

"(Gorfodol)" Yn nodi maes gorfodol

Cyfeiriad(Gorfodol)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cookie Settings