Storm Jocelyn yn dod â gwyntoedd a glaw trwm.

Mae’r tywydd gwael yn parhau gyda Storm Jocelyn yn dod â gwyntoedd a glaw trwm. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda’n staff gan bod y galw yn uchel. Rydym yn addo delio gyda’ch ceisiadau cyn gynted ag y gallwn. Diolch am fod yn amyneddgar a chadwch yn ddiogel. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf  ar wefan y Swyddfa Dywydd a Chyfoeth Naturiol Cymru

Byddwch yn amyneddgar gyda’n staff gan bod y galw yn uchel. Efallai na fyddwn yn gallu delio gyda phob ymholiad yn syth oherwydd y tywydd a’r nifer o alwadau. Rydym yn addo delio gyda’ch ceisiadau cyn gynted ag y gallwn.

Os oes arnoch angen unrhyw gymorth brys arnoch, cysylltwch â ni ar 0300 111 2122. Ar gyfer adrodd ar waith trwsio nad ydynt yn rai brys cysylltwch a ni yma

Os yn argyfwng ffoniwch 999.

Rhifau defnyddio eraill:

Trydan 105

Dŵr Cymru 0800 052 0130

Nwy 0800 111999

Cyfoeth Naturiol Cymru 0300 065 3000

Peidiwch â cheisio delio gyd difrod eich hun os yn beryglus. Gwnewch yn siŵr bod dodrefn gardd neu drampolinau wedi eu clymu yn ddiogel.

Diolch am fod yn amyneddgar a chadwch yn ddiogel.

 

 

Cookie Settings