27 Maw 2024

Tystysgrifau trydan

Mae Grŵp Cynefin wedi anfon tystysgrifau ar gyfer gwahanol elfennau trydanol yn eich cartre’. Bydd rhain yn eich cyrraedd trwy’r post. Does dim rhaid i chi wneud dim. Copïau er gwybodaeth ydyn nhw. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen eglurhad o unrhywbeth, bydd ein swyddfeydd yn ailagor ar ôl gwyliau’r Pasg ddydd Mawrth 2il […]

06 Maw 2024

Gwyliwch rhag sgamiau!

Mae sgamiau dyddiau yma mor ‘real’ mae’n ofnadwy o hawdd cael eich twyllo. Ond maen ‘na rai arwyddion: Sut i adnabod sgam?  Gall fod yn sgam os: Mae’n rhy dda i fod yn wir – e.e gwyliau sy’n llawer rhatach nag arfer rhywun nad ydych yn eu hadnabod yn cysylltu â chi yn annisgwyl dydyn […]

06 Maw 2024

Credyd Cynhwysol

Ydych chi’n derbyn credydau treth? Os nad ydych wedi derbyn yn barod, mi fyddwch yn cael llythyr yn fuan gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) gyda’r geiriau ‘Hysbysiad Ymfudo Credyd Cynhwysol’. Gwnewch yn siwr bod logo CThEM (HMRC) ar y llythyr – mae hyn yn dangos mai hysbysiad swyddogol i hawlio Credyd Cynhwysol ydi […]

06 Maw 2024

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth

I wneud y gorau o’n arian, i ddefnyddio llai o bapur a bod yn fwy gwyrdd, mi fyddwn ni rŵan yn cysylltu hefo chi fwyfwy yn ddigidol – ar e-bost neu neges destun. Os na fyddwch yn gadael i ni wybod yn wahanol, byddwn yn e-bostio gwybodaeth i chi pan yn bosibl. Gwnewch yn siwr […]

06 Maw 2024

GIG 111 Cymru

Oeddech chi’n gwybod bod llinell ffôn genedlaethol wedi cael ei lansio ledled Cymru ar gyfer pobl sydd angen cefnogaeth iechyd meddwl brys. Am gefnogaeth iechyd meddwl brys, ffoniwch 111 a dewiswch OPSIWN 2. Gallwch gael cyngor a chefnogaeth gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn eich ardal 24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos. Am fwy […]

06 Maw 2024

Cronfa Cyfle i Bawb

Beth am gymryd mantais o’r cyfle gwych yma gan yr Urdd? Holl wybodaeth yma.

Cookie Settings