Helpwch ni i wneud gwahaniaeth

I wneud y gorau o’n arian, i ddefnyddio llai o bapur a bod yn fwy gwyrdd, mi fyddwn ni rŵan yn cysylltu hefo chi fwyfwy yn ddigidol – ar e-bost neu neges destun. Os na fyddwch yn gadael i ni wybod yn wahanol, byddwn yn e-bostio gwybodaeth i chi pan yn bosibl. Gwnewch yn siwr bod gennym ni r e-bost gorau i gysylltu hefo ch a chofiwch adael i ni wybod os yw’r newid.

Cookie Settings