18 Ebr 2024

Mae’n amser cynnal arolwg o’ch cartref!

Mae ar Grŵp Cynefin angen cynnal arolwg o gyflwr eich cartref. Mae’n ofnadwy o bwysig ein bod yn gwneud hyn. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith gwella ac adnewyddu. Rapleys ydi enw’r cwmni sy’n gwneud hyn ar ein rhan. Beth sy’n rhaid i chi ei wneud? Cysylltu hefo cwmni […]

04 Ebr 2024

Diogelwch Peiriannau Sychu Dillad

Mae llawer o achosion o danau difrifol mewn cartrefi o achos peiriannau sychu dillad. Mae’n bwysig felly eich bod yn edrych ar ôl eich peiriant golchi dillad ac yn gofalu eich bod yn ei ddefnyddio’n ddiogel. Mae’r daflen yma yn cynnwys cyngor ar gynnal a chadw eich peiriant i wneud yn siwr ei fod mor […]

Cookie Settings