Tystysgrifau trydan

Mae Grŵp Cynefin wedi anfon tystysgrifau ar gyfer gwahanol elfennau trydanol yn eich cartre’. Bydd rhain yn eich cyrraedd trwy’r post. Does dim rhaid i chi wneud dim. Copïau er gwybodaeth ydyn nhw. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen eglurhad o unrhywbeth, bydd ein swyddfeydd yn ailagor ar ôl gwyliau’r Pasg ddydd Mawrth 2il Ebrill am 9am.

Cookie Settings