08 Mai 2024

Gwibdaith 2024

Ym mis Mehefin bydd ein staff yn mynd ar Wibdaith o amgylch gwahanol stadoedd i roi cymorth i denantiaid gyda heriau costau byw. Manylion ar y linc isod o pa stadoedd rydym yn ymweld â nhw! Amserlen Gwibdaith 2024 Edrychwn ymlaen i’ch gweld am sgwrs! (Bydd y Wibdaith nesa’ ym mis Awst).  

08 Mai 2024

Grŵp Cynefin yn penodi Prif Weithredwr

Mae Grŵp Cynefin wedi penodi Melville Evans yn Brif Weithredwr. Mae Mel wedi bod yn Brif Weithredwr Dros Dro ers y 12 mis diwethaf. Yn Gyfarwyddwr Arloesedd a Thwf Grŵp Cynefin yn flaenorol, ymunodd Mel Evans â’r grŵp yn 2021 o gymdeithas dai Clwyd Alyn lle’r oedd yn Rheolwr Prosiect Datblygu. Cyn hynny bu’n gweithio […]

Cookie Settings