GIG 111 Cymru

Oeddech chi’n gwybod bod llinell ffôn genedlaethol wedi cael ei lansio ledled Cymru ar gyfer pobl sydd angen cefnogaeth iechyd meddwl brys. Am gefnogaeth iechyd meddwl brys, ffoniwch 111 a dewiswch OPSIWN 2. Gallwch gael cyngor a chefnogaeth gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn eich ardal 24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Cookie Settings