10 Gor 2024

Arolwg Cartref

Ar ôl yr arolwg. Be’ rŵan? Os ydych yn denant i Grŵp Cynefin byddwch wedi cael neu ar fin cael arolwg o gyflwr eich cartref. Mae hyn er mwyn i Grŵp Cynefin allu cynllunio gwaith gwella ac adnewyddu. Cwmni Rapleys sy’n gwneud y gwaith ar ein rhan. Efallai bydd ychydig o amser nes byddwch yn […]

10 Gor 2024

Gwobr i Grŵp Cynefin am roi llwyfan i lais tenantiaid

Mae Grŵp Cynefin wedi ennill gwobr arbennig am eu gwaith i sicrhau bod llais tenantiaid yn cael ei glywed wrth siapio eu gwasanaethau a pholisïau, elfennau sy’n cael effaith bositif ar denantiaid a’u cartrefi. Enillodd Tîm Mentrau Cymunedol y wobr gyntaf yng ngwobrau Arfer Da TPAS Cymru yng Nghaerdydd (nos Fercher, 3 Gorffennaf) yng nghategori […]

Cookie Settings