Y diweddaraf

Gwasanaeth cam-drin domestig gogledd Cymru yn gweld cynnydd o 77% yn y galw

24 Tach 2023

Mae’r 25ain o Dachwedd yn Ddiwrnod Rhuban Gwyn pan fydd pobl ledled y byd yn gwisgo rhuban gwyn i ddangos eu hymrwymiad i ddileu trais yn erbyn menywod a merched. Mae Gorwel, y rhan o Grŵp Cynefin sy’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n profi cam-drin domestig, yn nodi’r diwrnod drwy dynnu sylw at y twf […]

Lawnsio cronfa grantiau yn ardal Rhuthun

01 Tach 2023

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin wedi lawnsio cronfa gwerth £18,000 ar gyfer gweithgareddau i wella cymunedau yn ardal Rhuthun. Mae’r grantiau – o hyd at £1000 yr un – ar gael i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth a gwelliant yn eu hardal leol. Daw’r grantiau fel rhan o ail-ddatblygu Cynllun Tai Gofal Ychwanegol […]

Grŵp Cynefin yn arwain y ffordd wrth fynd i’r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc

10 Hyd 2023

Ar Ddiwrnod Digartrefedd y Byd heddiw (dydd Mawrth, Hydref 10) mae Gorwel, y rhan o Grŵp Cynefin sy’n darparu gwasanaethau atal digartrefedd, yn tynnu sylw at y math o lety a gwasanaethau cymorth a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol, fel Yr Hafod yn Ninbych. Mae Gorwel yn darparu gwasanaethau atal digartrefedd ac mae’n cefnogi Diwrnod Digartrefedd […]

Grŵp Cynefin yn penodi Cadeirydd newydd i’w Fwrdd Rheoli

25 Medi 2023

Mae Grŵp Cynefin wedi cadarnhau mai Tim Jones yw Cadeirydd newydd ei Fwrdd Rheoli. Mae Tim yn dod â phrofiad helaeth i’r grŵp wedi dal swyddogaethau amrywiol ar fyrddau yn genedlaethol ac ar lefel y DU, ac arbenigedd mewn gweithio gyda rhanddeiliaid o ystod eang o feysydd. Mae’n olynu Carys Edwards, daeth i ddiwedd ei […]

Beth arall sy'n newydd?

Ffrwd Facebook

Dod o hyd i ni ar Facebook

Tai Gofal Ychwanegol

Cookie Settings