Tamprwydd a Llwydni yn eich cartref? 

Mae tamprwydd a llwydni yn eich cartref yn gallu achosi pryder, yn enwedig yn y tywydd oer. 

Os oes gennych damprwydd neu lwydni yn eich cartref, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu gyda ni. Gorau po gynta’ i ni gael gwybod er mwyn cael trin y broblem.  

Os yw’n broblem sydd wedi bod yn y cartref ers amser, gadewch i ni wybod. Allwn ni ddim cymryd camau i helpu a datrys oni bai ein bod yn gwybod, dim bwys pa mor fach neu fawr. 

Rydyn ni fel landlord, yma i ddatrys y broblem.  

Byddwn yn anfon swyddog allan i asesu’r sefyllfa o fewn saith diwrnod gwaith i dderbyn cais.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddelio gyda’r broblem yn sydyn a di-drafferth.  

Cysylltwch â ni ar 0300 111 2122 /  e-bostio post@grwpcynefin.org neu cysylltwch yma

Cookie Settings