Rydym ni am weld ein staff yn llwyddo, yn bobl uchelgeisiol, arloesol a chreadigol a gyda’r sgiliau a’r tŵls sydd eu hangen i wneud eu gwaith.  Rydym eisiau i’n staff fod yn falch o weithio i Grŵp Cynefin. Mae balans gwaith a chartref iach yn bwysig i ni, ac rydym yn annog staff i drafod iechyd meddwl yr un mor agored â iechyd corfforol.  Mae pobl yn bwysig i ni.

Dyn a dynes yn edrych ar waith ar bapur gyda hard hat yn y llun hefyd

SWYDDOG ARCHWILIO A GWASANAETHU

GC537-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £25,667 – £28,887

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Hyblyg

Dyddiad cau: Hanner dydd, 27/01/2023

CYNORTHWYYDD CYNLLUN AWEL Y DYFFRYN

GC533-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £19,097 – £21,495 pro rata

Oriau: 14 awr yr wythnos

Lleoliad: Awel y Dyffryn, Dinbych

Dyddiad cau: Hanner dydd, 30/01/2023 

mam yn gafael mewn plentyn gyda'r haul tu ola

UWCH WEITHWRAIG CEFNOGI LLOCHES ARFON

GC555-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £24,895 – £27,201

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Arfon

Dyddiad cau: Hanner dydd, 02/02/2023 

Dynes hapus tu ol i gyfrifiadur

SWYDDOG TAI  

GC558-00

Mi fyddwn yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd gan ddiddordeb mewn Secondiad

Cytundeb Dros dro hyd 31/03/2024

Cyflog: £25,667 y flwyddyn pro rata

24.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Hyblyg  / Gweithio Adre

Dyddiad cau: Hanner dydd, 1/2/2023

SWYDDOG TAI  

GC559-00

Mi fyddwn yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd gan ddiddordeb mewn Secondiad

Cytundeb Dros dro hyd 31/03/2024

Cyflog: £25,667 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Hyblyg  / Gweithio Adre

Dyddiad cau:  Hanner dydd,  1/2/2023

Cookie Settings