Rydym ni am weld ein staff yn llwyddo, yn bobl uchelgeisiol, arloesol a chreadigol a gyda’r sgiliau a’r tŵls sydd eu hangen i wneud eu gwaith.  Rydym eisiau i’n staff fod yn falch o weithio i Grŵp Cynefin. Mae balans gwaith a chartref iach yn bwysig i ni, ac rydym yn annog staff i drafod iechyd meddwl yr un mor agored â iechyd corfforol.  Mae pobl yn bwysig i ni.

GWEITHIWR CEFNOGI POBL HŶN

GC610-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £23,157 – £25,303 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Llangefni / Gweithio Adre

Dyddiad cau: Dydd Gwener 22/09/2023

 

 

 

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG – YNYS MÔN

GC605-00

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2024

Cyflog:  £23,157 y flwyddyn pro rata

Oriau:  35  awr yr wythnos

Lleoliad:  Llangefni / Gweithio Adre

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 22/09/2023 

 

 

awyr las gydag enfys ar draws hanner y llun

MENTOR LLOCHES CAM-DRIN DOMESTIG - YNYS MÔN

GC599-00

Cytundeb Dros dro

Cyflog: £21,208 y flwyddyn pro rata

Oriau: 21 awr yr wythnos

Lleoliad: Ynys Môn

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 22/09/2023 

 

awyr las gydag enfys ar draws hanner y llun

MENTOR LLOCHES CAM-DRIN DOMESTIG - ARFON

GC609-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £21,208 y flwyddyn

Oriau: 21 awr yr wythnos

Lleoliad: Arfon

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 22/09/2023 

 

GWEITHWRAIG CEFNOGI LLOCHES CAM-DRIN DOMESTIG (DE GWYNEDD)

GC600-00

Cytundeb Penodol hyd 30/04/2024

Cyflog: £23,157 y flwyddyn pro rata

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: De Gwynedd

Dyddiad cau: Dydd Gwener 22/09/2023

YMGHYNGHORYDD ANNIBYNNOL TRAIS YN Y CARTREF (IDVA) - GWRYW

GC617-00

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2025

Cyflog: £25,569 – £27,941 y flwyddyn pro rata

Oriau:  21  awr yr wythnos

Lleoliad:    Gwynedd neu Ynys Môn  / Gweithio Adre

Dyddiad cau:  Dydd Gwener, 29 Medi 2023

merch yn gwenu yn gweithio ar gyfrifiadur

RHEOLWR PROSIECT Y GRŴP

GC618-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £42,585 – £47,931 y flwyddyn

Oriau:  35 awr yr wythnos

Lleoliad:   Swyddfeydd y Grŵp

Dyddiad cau:  Dydd Iau 05/10/2023

Dynes hapus tu ol i gyfrifiadur

SWYDDOG GWEINYDDOL ASEDAU - DROS DRO

GC614-00

Cytundeb Dros dro am 6 mis

Cyflog: Band C  £23,579 y flwyddyn (pro rata)

Oriau:  35  awr yr wythnos

Lleoliad:   Swyddfeydd y Gymdeithas

Dyddiad cau:  Dydd Mawrth 19/09/2023

Cookie Settings