Rydym ni am weld ein staff yn llwyddo, yn bobl uchelgeisiol, arloesol a chreadigol a gyda’r sgiliau a’r tŵls sydd eu hangen i wneud eu gwaith.  Rydym eisiau i’n staff fod yn falch o weithio i Grŵp Cynefin. Mae balans gwaith a chartref iach yn bwysig i ni, ac rydym yn annog staff i drafod iechyd meddwl yr un mor agored â iechyd corfforol.  Mae pobl yn bwysig i ni.

GOFALWR / GOFALWRAIG CYNLLUN AWEL Y COLEG 

GC578 -00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £21,209 – £22,893 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: 20 awr yr wythnos

Lleoliad: Awel y Coleg, Bala

Dyddiad cau: Hanner dydd, 30/05/2023

RHEOLWR DIOGELWCH TÂN

GC590-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog Cystadleuol

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Hyblyg – swyddfeydd y Grŵp / Gweithio adre

Dyddiad cau: Hanner dydd, 23/06/2023

 

RHEOLWR YNNI A RETROFFIT

GC588-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £36,734 – £41,345 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfeydd y Grŵp / Gweithio o adre

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 09/06/2023 

Dynes hapus tu ol i gyfrifiadur

SWYDDOG GWELLA GWASANAETH

GC587-00

Cytundeb Dros dro (cyfnod mamolaeth)

Cyflog: £27,335 y flwyddyn pro rata

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfeydd y Grŵp / Gweithio o adre

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 09/06/2023 

ARWEINYDD TÎM ADNEWYDDU A GWELLA

GC584-00

Cytundeb Dros dro (cyfnod mamolaeth)

Cyflog: £31,689 y flwyddyn pro rata

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfeydd y Grŵp / Gweithio o adre

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 09/06/2023 

SWYDDOG TAI

GC577-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £27,335 – £30,764  y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych / Gweithio o adre

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 09/06/2023 

Cookie Settings