Datblygiad Awel y Dyffryn yn Dinbych

NOSON AGORED AWEL Y DYFFRYN, DINBYCH

Oes gennych ddiddordeb gweithio mewn Cynllun Tai Gofal Ychwanegol?

Dewch draw am sgwrs i’n noson agored!  Cewch gyfle i gael gwybod mwy am y swyddi sydd ar gael, cyfarfod ein staff ac edrych o gwmpas y Cynllun.

Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024  5 -7 pm
Awel y Dyffryn, Dinbych

Swyddi ar gael

mam yn gafael mewn plentyn gyda'r haul tu ola

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG - ARFON

GC650-00

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2025

Cyflog: £23,517 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Caernarfon / Gweithio Adre

Dyddiad cau: Dydd Llun 04/03/2024

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG – YNYS MÔN

GC651-00

Cytundeb Penodol hyd 31/03/2025

Cyflog: £23,517 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Llangefni / Gweithio Adre

Dyddiad cau: Dydd Llun 04/03/2024

Cookie Settings