Rydym ni am weld ein staff yn llwyddo, yn bobl uchelgeisiol, arloesol a chreadigol a gyda’r sgiliau a’r tŵls sydd eu hangen i wneud eu gwaith.  Rydym eisiau i’n staff fod yn falch o weithio i Grŵp Cynefin.

Mae balans gwaith a chartref iach yn bwysig i ni, ac rydym yn annog staff i drafod iechyd meddwl yr un mor agored â iechyd corfforol.  Mae pobl yn bwysig i ni.

 

Dyma ein swyddi gwag presennol

llun o ddwylo yn uno mewn un

Contractwr yn trwsio soced trydan

GWEITHIWR AML GREFFT

GC485-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog Spot: £28,647 y flwyddyn

40 awr yr wythnos (Llun i Gwener)

Lleoliad : Bangor

contractwraig yn gwneud gwaith trwsio

GWEITHIWR ATGYWEIRIADAU BACH

GT014-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog Spot: £26,042 y flwyddyn

40 awr yr wythnos

Lleoliad : Llanelwy

dyn yn gwneud gwaith trwsio mewn cawod

GWEITHWYR MÂN ADDASIADAU X 3

GC486-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog Spot: £26,849 y flwyddyn,

40 awr yr wythnos (Llun i Gwener)

Lleoliad : Bangor

merch yn gwenu yn gweithio ar gyfrifiadur

GWEINYDDDYDD SWYDDFA X 2

GT016-00

1 x Cytundeb Parhaol
1 x Cytundeb Dros Dro

35 awr yr wythnos

Cyflog: £18,523 y flwyddyn pro rata

Lleoliad: Llanelwy

Cookie Settings