Rydym ni am weld ein staff yn llwyddo, yn bobl uchelgeisiol, arloesol a chreadigol a gyda’r sgiliau a’r tŵls sydd eu hangen i wneud eu gwaith.  Rydym eisiau i’n staff fod yn falch o weithio i Grŵp Cynefin. Mae balans gwaith a chartref iach yn bwysig i ni, ac rydym yn annog staff i drafod iechyd meddwl yr un mor agored â iechyd corfforol.  Mae pobl yn bwysig i ni.

SWYDDOG GWASANAETH AIL OSOD A GWEITHLU MEWNOL

GC527-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £25,667 – £28,887 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad:   Swyddfeydd y Gymdeithas – Dinbych, Penygroes neu Y Bala / Gweithio o gartre’

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 30/09/2022

 

 

dyn yn gwneud gwaith trwsio mewn cawod

GWEITHIWR MAN ADDASIADAU

GC486-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog Spot:  £26,849 y flwyddyn yn seiliedig ar weithio 40 awr yr wythnos

Lleoliad: Parc Menai, Bangor

Dyddiad cau: Hanner dydd, 30/09/2022

Dyn a dynes yn edrych ar waith ar bapur gyda hard hat yn y llun hefyd

SWYDDOG IECHYD A DIOGELWCH

GC509-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £25,667 – £28,887 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad:  Hyblyg – swyddfeydd y Gymdeithas  / Gweithio o gartre’

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 30/09/2022

CYNGHORYDD GWASANAETH CWSMER

GC507-00

Cytundeb Penodol hyd 30/06/2024

Cyflog: £22,140 – £24,918

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad:  Penygroes

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 30/09/2022

SWYDDOG GWELLA BUSNES

GC506-00
Ail Hysbyseb

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £25,667 – £28,887 y flwyddyn

Oriau: 35  awr yr wythnos

Lleoliad: Hyblyg – swyddfeydd y Gymdeithas / Gweithio o gartre’

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 11/10/2022

 

CYDLYNYDD PROSIECT Y SHED

GC532-00

Cytundeb Penodol – 2 flynedd

Cyflog: Pwynt 1 – 5, £25,667 – £26,436 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Y Shed, Gallt Melyd

Dyddiad cau: Hanner dydd, 30/09/2022

Dynes hapus tu ol i gyfrifiadur

ARWEINYDD TÎM TAI  

GC529-00

Cytundeb Penodol hyd 28/02/2024

Cyflog: £29,755 (pro rata)

Oriau: 17.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych / Gweithio o gartre’

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 30/09/2022

CYNORTHWY-YDD CYNLLUN AWEL Y DYFFRYN

GC533-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £19,097 – £21,495 y flwyddyn pro rata

Oriau:  19 awr yr wythnos (Bydd angen staff ar ddyletswydd rhwng 1pm – 10pm Dydd Llun i Ddydd Sadwrn a 8am – 10pm Dydd Sul ar sail rota.

Lleoliad:  Awel y Dyffryn, Dinbych

Dyddiad Cau: Hanner dydd, 11/10/2022

Datblygiad Awel y Dyffryn yn Dinbych

GWEITHIWR NOS / CYSGU I MEWN – AWEL Y DYFFRYN

GC534-00

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £95.00 y noson

Oriau: 2 x noson yr wythnos (Shifft 10pm – 8am)

Lleoliad: Awel y Dyffryn, Dinbych

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 11/10/2022

Cookie Settings