Wedi i chi adrodd ar damprwydd neu lwydni, byddwyn yn adolygu pob cais yn ofalus trwy ofyn cwestiynau penodol i chi er mwyn deall y sefyllfa yn llawn, a byddwn yn anfon swyddog i’w harchwilio os oes angen.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddelio gyda’r broblem yn sydyn a di-drafferth.

Dyma lyfryn sy’n llawn gwybodaeth a chyngor ynglŷn â tamprwydd a llwydni.

Llyfryn Cadw Cartref Iach 

 

Mae yna rai pethau y gallwn ni gyd eu gwneud i atal tamprwydd a llwydni yn ein cartref. Cymrwch gip

Gallwch adrodd ar damprwydd neu lwydni trwy lenwi’r ffurflen isod.

Tamprwydd a Llwydni

Max. file size: 50 MB.
Cookie Settings