Y diweddaraf

Grŵp Cynefin yn creu cartrefi i bobol leol ym Môn

17 Gor 2024

Bydd tai newydd ym Mryn Du, Ynys Môn, yn darparu  wyth o gartrefi cyfoes a chyfforddus i’w rhentu ar gyfer pobol leol. Gyda phrisiau tai yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, mae galw mawr am dai rhent fforddiadwy yn yr ardal. Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin, sy’n berchen ar ac yn rheoli 4,800 eiddo ar […]

Gwobrwyo Grŵp Cynefin am roi llwyfan i lais eu tenantiaid

05 Gor 2024

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin wedi ennill gwobr arbennig am eu gwaith i sicrhau bod llais tenantiaid yn ganolog wrth siapio eu gwasanaethau a pholisïau. Enillodd Tîm Mentrau Cymunedol y grŵp wobr gyntaf yng ngwobrau Arfer Da TPAS Cymru yng Nghaerdydd (nos Fercher, 3 Gorffennaf). Good Practice Award Winners 2024: (tpas.cymru) Daethant i’r brig yng […]

Swyddi cefnogi newydd yn natblygiad Tai Gofal Ychwanegol Rhuthun

12 Meh 2024

Wrth i gam cyntaf ailddatblygu cynllun tai gofal ychwanegol Llys Awelon yn Rhuthun agosáu at ei derfyn, mae’r ymgyrch recriwtio am staff wedi dechrau. Mewn partneriaeth rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych, mae ailddatblygu’r safle yn golygu adeiladu bloc newydd sbon, gan ychwanegu 25 o fflatiau hunangynhwysol at y 21 uned sydd eisoes yno. […]

Mudiadau lu yn manteisio o grantiau Grŵp Cynefin

17 Mai 2024

Mae 21 o fudiadau yn ardal leol Rhuthun wedi derbyn hwb ariannol o ganlyniad i ddatblygiad cynllun tai gofal ychwanegol yn y dre. Maen nhw yn amrywio o glwb criced a chôr, i ysgol feithrin ac eisteddfod (rhestr llawn ar waelod y datganiad). Ddechrau’r flwyddyn, lansiodd cymdeithas dai Grŵp Cynefin a Read Construction gronfa gwerth […]

Beth arall sy'n newydd?

Ffrwd Facebook

Dod o hyd i ni ar Facebook

Tai Gofal Ychwanegol

Cookie Settings