Diogelwch Peiriannau Sychu Dillad

Mae llawer o achosion o danau difrifol mewn cartrefi o achos peiriannau sychu dillad. Mae’n bwysig felly eich bod yn edrych ar ôl eich peiriant golchi dillad ac yn gofalu eich bod yn ei ddefnyddio’n ddiogel. Mae’r daflen yma yn cynnwys cyngor ar gynnal a chadw eich peiriant i wneud yn siwr ei fod mor ddiogel a phosib.

Cookie Settings