Mae’r gymuned wrth galon popeth a wnawn yn Grŵp Cynefin.

Rydym am i’n gwaith gael ei arwain gan anghenion y gymuned.

Dyma rai enghreifftiau o’n gwaith yn y gymuned

Elain Llwyd, Cydlynydd Hwb Dinbych, tu allan i'r Adeilad

HWB Dinbych

Canolfan sy’n cynnig cyfleoedd addysg, gwaith a gwella llesiant yn Ninbych.

Canolfan Fenter Congl Feinciau

Canolfan Fenter Congl Meinciau

Yn cefnogi ffyniant busnesau Pen Llŷn

Llun o du allan y ganolfan

Y Shed Meliden

Yn cynnig gofod gweithio creadigol i fusnesau a chrefftwyr.

 

plentyn bach yn gafael mewn pot llawn brwshis paent

Prosiectau Cymunedol

Mae Grŵp Cynefin yn falch o gefnogi prosiectau cymunedol eraill yng ngogledd Cymru.

Pobl ifanc yn cael sgwrs fel rhan o brosiect Byw yn Annibynnol

Byw yn annibynnol

Prosiect atal di-gartrefedd

Grant Cymunedol Costau Byw

Mae’r grant ar gael i grwpiau sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i’w cymunedau lleol sy’n wynebu argyfwng a chaledi oherwydd yr argyfwng costau byw.

Cookie Settings