Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth

Gwneir hyn trwy ddarparu:

  • gwasanaeth gwybodaeth a chynghori ar gyfer pobl ifanc ar draws Conwy a Sir Ddinbych
  • rhaglen sy’n rhoi cymorth buan ac wedi’i dargedu i bobl ifanc sydd mewn risg mawr
  • rhaglen estyn allan hyblyg i roi cefnogaeth i bobl ifanc mewn llety dros dro neu lety â chefnogaeth

Mae’r prosiect Byw yn Annibynnol, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cynefin, ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chartrefi Conwy, Tai Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych.

Cyfryngau cymdeithasol

Facebook

Twitter

Instagram 

Mae croeso i chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Ffon – 01745 818485

post@goingitalone.co.uk

Cookie Settings