Dyma rai o’r cynlluniau sydd gennym ni yn ymwneud â iechyd a lles yn y gymuned

rhieni yn mynd a phlentyn am dro yn y coed

Presgripsiwn cymdeithasol

Pwrpas y prosiect yma, sy’n cael ei gynnal yn HWB Dnbych, ydi gwella iechyd a lleisiant unigolion.

 

Llun artist o Ganolfan Lleu

Canolfan Lleu, Penygroes

Nod Canolfan Lleu yw cryfhau’r cymunedau ar draws Dyffryn Nantlle. Mae’n cefnogi ei phobl gyda’u teimladau llesiant ac yn creu platfform sy’n hwyluso rhyngweithio cymdeithasol ac yn uno cryfderau’r gymuned.

Un o denantiaid Grwp Cynefin yn cael ei holi gan aelod o staff.

Canllaw

Mae Canllaw yn helpu pobl hŷn Gwynedd a Môn i drwsio, addasu a cynnal a chadw eu cartrefi.

Un o denantiaid Grwp Cynefin yn cael ei holi gan aelod o staff.

Gofal a thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Mae Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych yn helpu pobl hŷn i drwsio, addasu a cynnal a chadw eu cartrefi.

Cookie Settings