Beth sy’n bwysig i ni ydy rhoi’r gwasanaeth gorau i chi.

Ac er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud hynny, rydyn ni angen i chi ddweud wrthym ni lle rydyn ni’n gwneud yn dda, a lle allwn ni wella.

Mi fyddem yn hoffi clywed os ydych chi wedi’ch plesio gyda’n gwasanaeth. Mi allwn ni wedyn rannu hynny fel arfer da ymysg staff ac i wneud yn siŵr fod ein gwasanaeth yn gwella o hyd.

Os ydych chi yn teimlo fod angen cwyno am wasanaeth rydych chi wedi’i dderbyn, mi allwch fod yn siŵr y gwnawn ni:

  • wrando arno chi
  • ymchwilio i bob cwyn yn drylwyr
  • ymddiheuro pan fo camgymeriadau wedi’u gwneud
  • dysgu o’n camgymeriadau.

Mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer ar 0300 111 2122, neu e-bostio post@grwpcynefin.org

Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd ydym ni wedi delio gyda’ch cwyn, mae croeso i chi wedyn gysylltu â’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Manylion cysylltu’r Ombwdsmon:

0300 790 0203

holwch@ombudsman-wales.org.uk

www.ombwdsmon.cymru

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 5LJ

Sut i gysylltu

Mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer ar

0300 111 2122

post@grwpcynefin.org

Cookie Settings