Wythnos Ryngwladol Pontio’r Cenedlaethau 2024

Dydd Gŵyl Dewi 2024

Dyma luniau o tenantiaid ein Cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol yn mwynhau dathlu Dydd Gŵyl Dewi!

Cystadleuaeth Garddio 2023

Llongyfarchiadau mawr i’n enillwyr eleni

Gardd Orau : 1af – Lena Wright, Rhostyllen
Potiau Patio/Ffenestri a Basgedi : 1af – Corinne Barber, Gardd Gymunedol Llangollen.  2il – Delyth Beaumont, Rhuthun
Gardd Lysiau/Rhandir: 1af –  David a Bronwen Evans, Llangollen

 

Awel y Coleg yn dathlu’r deg

Cafwyd tê parti yn Awel y Coleg, Y Bala i ddathlu eu penblwydd arbennig iawn yn 10 oed ym mis Tachwedd 2022.

I glywed mwy am Awel y Coleg cliciwch yma

Dathliadau Penblwydd Penucheldre yn 10 oed

Bu te parti ym Mhenucheldre, Caergybi i ddathlu Penblwydd y cynllun yn 10 oed ym mis Tachwedd 2022. Roedd yn gyfle i’r staff a thrigolion ddod at ei gilydd i fwynhau’r dathlu a chael pnawn o hwyl!

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2022

Cynhaliwyd Cyfarfod eleni yn M-Sparc, Ynys Môn ym mis Medi. Roedd yn gyfarfod llwyddiannus dros ben ble rhannwyd ein Adroddiad Blynyddol am 2021-2022.

Y gwr gwadd oedd Dr Steffan Evans o Sefydliad Bevan a roddodd gyflwyniad ar her y gaeaf caled sydd o’n blaenau o safbwynt yr argyfwng costau byw.

Cyfle i weld ein Adroddiad Blynyddol 2021-2022 yma

 

Gwobrau

Bu 2021-2022 yn flwyddyn o gydnabyddiaeth o waith rhagorol i Grŵp Cynefin. Dyma rai o’n llwyddiannau…

Gwibdaith 2022

Mae’r wibdaith flynyddol yn gyfle i staff ymgynghori â thenantiaid, cynnig cymorth a hyrwyddo ein gwasanaethau.

Dyma ychydig o luniau o’n teithiau dros yr Hâf o amgylch ein stadoedd…

Cookie Settings