O 1af o Ragfyr 2022, bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y ffordd yr ydych chi’n rhentu eich cartref ac yn rhyngweithio â’ch landlord. Efallai y bydd rhai newidiadau yn eich contract, sut mae eich cartref yn cael ei gynnal, neu sut yr ydych yn cyfathrebu â’ch landlord. Dysgwch sut mae hyn yn effeithio arnoch chi yn y linc isod

 

Deddf Rhentu Cartrefi Cymru

 

Cookie Settings