Mae hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn hynod o bwysig i ni ac rydym wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal ym mhob agwedd o’n gwaith.

Dyma rai cynlluniau sydd gennym i hyrwyddo’r Iaith Gymraeg yn yr ardal.

llun o ardal fynyddig gyda llyn

Hwyluswyr Tai Gwledig

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn poeni am brinder tai fforddadwy i bobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol, a sut mae hynny yn effeithio ar ddiwylliant ac economi leol.

awyr las gyda chymylau coch a du trawiadol

Polisi iaith Gymraeg

Rydym wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Cookie Settings