Wardeiniaid Ynni

Yng Nghymru, mae gennym Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol ac rydym ni eisiau gwneud ein gorau i sicrhau cynaladwyedd hir dymor ein cymunedau, gan gynnwys cynaladwyedd amgylcheddol.

Un o’n prif gynlluniau yw Wardeinaid Ynni – sy’n cynnig cyngor di-duedd ar arbed ynni.

Os ydych chi’n chwilio am ychydig o gymorth a chyngor i arbed arian, mi allwn ni eich helpu.

Mi allwn ni:

  • eich helpu i arbed ynni yn y cartref
  • esbonio biliau a thariffau i chi
  • eich cynorthwyo i wneud cais am grantiau perthnasol
  • Trefnu a chefnogi digwyddiadau cymunedol lleol
  • cynnig cefnogaeth gyda cheisiadau Nyth (sector breifat)
  • eich cyfeirio at asiantaethau 3ydd sector eraill pan nad ydym ni’n gallu helpu

 

 

Mi allwn ni helpu gyda cais Warm Home Discount os ydych yn gymwys – gostyngiad o £140 yn eich bil ynni!

Cymorth gyda ‘Help Scheme’ Dŵr Cymru os yn gymwys – gostyngiad o £250 yn eich bil dŵr.

Eisiau gwybod mwy?

E-bostiwch ni

E-bost

Cookie Settings