Swyddog Tai

Eich Swyddog Tai yw’r person rydych angen siarad â nhw am amrywiaeth o wahanol bethau. Yn bennaf:

  • Eisiau symud cartref
  • Materion sy’n ymwneud â’ch ystâd / bloc o fflatiau e.e. ceir heb eu trethu, anifeiliaid anwes, tipio anghyfreithlon, eitemau wedi ei gadael mewn ardaloedd cymunedol
  • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Cliciwch yma i weld pwy yw eich Swyddog Tai

Swyddog Casglu Incwm

Am faterion gyda’ch cyfrif rhent, cysylltwch â’r Tim Casglu Incwm

Swyddog Cynnal a Chadw

Am faterion Cynnal a Chadw, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer, Cyswllt Cynefin

 

Cookie Settings