Cyngor Diogelwch Tân y Nadolig

Mae dathliadau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn gyfle i gael hwyl gyda theulu a ffrindiau, felly dilynwch ein cynghorion diogelwch tân syml er mwyn cadw pawb yn ddiogel fel y gallant fwynhau miri’r ŵyl

Cyngor Tywydd Poeth

Cofiwch gall tywydd poeth fod yn risg i iechyd! Cadwch eich hun a’ch anwyliaid yn ddiogel gan ddilyn y ‘Tipiau Handi’ yma. Mwy o gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru https://bit.ly/3IG81oI

Sut i atal tanau gwyllt

Cookie Settings