Am wybodaeth sut i brofi eich larwm tân
Cliciwch yma

 

Am wybodaeth sut i osod a phrofi larwm Carbon Monocsid
Cliciwch yma

 

 

Mae gwefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn llawn cyngor a gwybodaeth sut i gadw’n saff yn eich cartref.

Cliciwch yma 

 

Cookie Settings