Beth bynnag ydy’r rheswm eich bod eisiau symud – cartref rhy fawr neu fach, rhesymau meddygol, eisiau symud ardal neu briodas neu berthynas yn chwalu – mi allwn ni helpu.

Dyma rai opsiynau:

Mi allwch gyfnewid eichcartref cymdeithasol gyda thenant arall Grŵp Cynefin, cymdeithas dai arall neu Gyngor lleol cyn belled a bod y cartref yn addas ar eich cyfer.

Mae Grŵp Cynefin yn aelod o Homeswapper a gallwch gofrestru drwy ymweld â’u gwefan.

Cofiwch fod rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig y Grŵp cyn cyfnewid gydag unrhyw denant arall, ac mae gennym ni hawl i beidio caniatáu cyfnewid os ydych chi wedi torri unrhyw delerau (e.e ôl-ddyledion rhent, achosi difrod i eiddo ac ati) neu os ydym yn meddwl nad ydy’r cartref ydych chi eisiau symud iddo yn addas i chi.

Homeswapper

Os ydych am symud i gartref arall Grŵp Cynefin, cysylltwch â’ch Swyddog Tai i drafod ymhellach. Efallai y gofynnir i chi gofrestru ar y rhestr aros – gweler yr adran chwilio am gartref yma

Cysylltwch â ni

Homeswapper

Dyma ddolen i wefan Homeswapper ble cewch chi fwy o wybodaeth.

Cookie Settings