Grŵp Cynefin yw’r unig gymdeithas dai sydd â chartrefi ym mhob un o chwe sir Gogledd Cymru a gogledd Powys.

Rydym yn fwy na thai.

Mae yna dros 300 ohonom yn gweithio yn Grŵp Cynefin, a’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn amrywio o gynnal a chadw tai, cefnogi tenantiaid a’r gymuned i ddatblygu tai newydd.

Rydym yn gymdeithas sy’n fwy na thai – a’n gweledigaeth yw i fod ar flaen y gad o ran datblygiadau pwrpasol, cynaliadwy ac arloesol i sicrhau ein lle fel cymdeithas dai ddeinamig, flaengar a gofalgar.

Mae’r Bwrdd Rheoli yn gyfrifol am bopeth mae’r Gymdeithas yn ei wneud ac yn gwneud yn siŵr bod yr amcanion a’r rheolau yn cael eu dilyn.

Dyma pwy sydd yn y Tîm Arweinyddiaeth.

Tîm Arweinyddiaeth

Mel Evans

Mel Evans

Prif Weithredwr

Nia Owen

Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp Dros Dro

Cookie Settings