Mae gennym gyfleoedd cyffrous i bobl ifanc weithio i ni fel prentisiaid, sy’n golygu eu bod yn dysgu ac yn ennill cymhwyster law yn llaw efo gweithio o fewn un o’n hadrannau.

Byddwch yn mynd i’r Coleg un diwrnod yr wythnos ac yn gweithio i ni, gan ennill cyflog am weddill yr wythnos.

Cadwch olwg am unrhyw gyfleoedd fydd gyda ni yn y dyfodol.

llun o ddwylo yn uno mewn un

Cookie Settings