Mae Grŵp Cynefin yn gwneud gwelliannau i rai o’n cartrefi fel rhan o gynllun Retrofit. Os ydi’ch cartref chi yn un o’r rhain, mae’r adran yma yn berthnasol i chi.

Fel tenant sydd ar fin neu wedi derbyn gwaith Retrofit i’ch cartef, efallai bod gennych gwestiwn. Mae restr o gwestiynau cyffredin ac atebion yma i chi os hoffech gymryd golwg.

Cwestiynau Cyffredin

 

Dyma ganllawiau ar gyfer amrywiaeth o waith Retrofit i’ch cartref

Inswleiddiad atig

Dyma eich canllaw i inswleiddiad atig

Paneli Solar

Dyma ganllaw i’ch paneli solar

Pwmp gwres ffynhonnell aer

Dyma ganllaw i’ch pwmp gwres ffynhonnell aer

Dyma fideos yn egluro sut i ddefnyddio gwahanol eitemau o fewn eich cartref

Cookie Settings