Darllenwch rifyn diweddaraf ein Cylchgrawn tenantiaid – Calon.

Calon – Gwanwyn 2024

 

 

 

Croeso i rifyn y Gwanwyn o Calon

Dyma rifyn diweddara o’n cylchlythyr tenantiaid, Calon. Ynddo mae gwybodaeth am ein cynllun Retrofit newydd, enillwyr Cystadleuaeth Garddio 2023, dysgwch am ein datblygiadau diweddaraf a dewch i adnabod Cadeirydd newydd Grŵp Cynefin, Tim Jones. Bydd tenantiaid hefyd yn egluro pam eu bod nhw yn mwynhau cymryd rhan yn y grwpiau tenantiaid ac yn annog eraill i wneud yr un peth.

Dyma linc hefyd i’n rhifyn arbennig costau byw – Yma i Chi, sy’n cefnogi tenantiaid a chwsmeriaid Grŵp Cynefin trwy’r argyfwng costau byw.

Yma i Chi

Eisiau derbyn copi caled o’r cylchlythyr?
Tanysgrifiwch yma

"*" Yn nodi maes gorfodol

 

Copiau blaenorol

Mae copiau blaenorol o’r Cylchlythyr i’w gweld yma.

Cookie Settings