Trwy ApCynefin mi allwch chi:

  • dalu rhent
  • rhoi gwybod am rhywbeth sydd angen ei drwsio
  • gweld beth yw balans eich cyfrif rhent
  • defnyddio ein teclyn cyllidebu
  • canmol neu gwyno
  • gweld beth ydy hanes cais trwsio ydych chi wedi sôn amdano yn barod a llawer mwy.

Sut ydw i yn creu cyfrif?

I greu cyfrif, mi fyddwch angen cyfeiriad e-bost, eich rhif tenantiaeth a rhai manylion personol. Mi allwch wedyn fewngofnodi yn syth.

Dolenni i lawrlwytho ApCynefin

Google Play

Apple AppStore

Ar gyfrifiadur

Cael trafferth?

Os ydych chi’n cael trafferth yn defnyddio’r ap, mae croeso i chi gysylltu â ni:

0300 111 2122

apcynefin@grwpcynefin.org

Polisi preifatrwydd

Am wybodaeth am sut mae Grŵp Cynefin yn prosesu eich gwybodaeth, ewch i’n polisi

Preifatrwydd GDPR

Cookie Settings