Does dim pwrpas i ni ofyn am eich barn oni bai ein bod yn clywed eich atebion ac yn gwrando ar eich llais. Felly, dyma ran newydd o’n gwefan sy’n dangos sut rydyn ni yn ymateb i’r hyn rydych chi yn ei ddweud wrthon ni. Dyma gyflwyno Eich Llais – lle wedi ei neilltuo i

  • nodi canlyniadau holiaduron barn
  • camau sydd wedi eu cymryd o ganlyniad i’ch ceisiadau chi
  • sut rydyn ni yn gwrando arnoch chi.

Mae’n ffordd i ni ddangos ein bod ni yn atebol i chi ac i chithau weld os ydyn ni yn cadw at ein gair.

Cookie Settings