Rydych chi, ein tenantiaid, wrth galon popeth a wnawn – a rydym yma i wrando arnoch chi.

Rydym yn gwybod fod gennych safbwyntiau gwerthfawr i’w cyfrannu.

Gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol i sut mae Grŵp Cynefin yn gwella a siapio eu gwasanaethau. Mae hyn yn golygu y gallwch chi fod yn rhan o wneud y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi, eich cartref a’ch cymuned.

Trwy gymryd rhan, rydych yn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Byddwch hefyd yn

  • Gwneud gwahaniaeth i fywydau tenantiaid
  • Helpu ni i wella gwasanaethau
  • Cyfarfod pobl newydd
  • Gwella eich iechyd meddwl
  • Datblygu sgiliau newydd neu hyd yn oed ennill cymwysterau os dymunwch
  • Cynllunio a chyflawni prosiectau sy’n gwella’ch cymuned

Fyddech chi yn hoffi cymryd rhan? Cysylltwch â ni

Tîm Mentrau Cymunedol

mentraucymunedol@grwpcynefin.org

0300 111 2122

Cookie Settings