Tai Teg

Os oes gennych chi ddiddordeb dysgu mwy am gartrefi fforddiadwy, mi all Tai Teg egluro y gwahanol opsiynau sydd yna i fyw mewn cartref fforddiadwy ac mi all hynny fod yn eiddo i’w rentu (rhent canolraddol) neu eiddo i’w brynu (sy’n rhatach nag eiddo ar y farchnad agored).

Ar wefan Tai Teg, mi gewch chi’r holl wybodaeth am y cynlluniau sydd ar gael a’r meini prawf er mwyn cael eich cynnwys ar y gofrestr am dŷ fforddiadwy.

Am fwy o wybodaeth am Tai Teg neu/ac i gofrestru diddordeb mewn cartref, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk.

Tai Teg

Am fwy o wybodaeth am Tai Teg neu/ac i gofrestru diddordeb mewn cartref, ewch i’r wefan

Cookie Settings