06 Maw 2024

Credyd Cynhwysol

Ydych chi’n derbyn credydau treth? Os nad ydych wedi derbyn yn barod, mi fyddwch yn cael llythyr yn fuan gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) gyda’r geiriau ‘Hysbysiad Ymfudo Credyd Cynhwysol’. Gwnewch yn siwr bod logo CThEM (HMRC) ar y llythyr – mae hyn yn dangos mai hysbysiad swyddogol i hawlio Credyd Cynhwysol ydi […]

06 Maw 2024

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth

I wneud y gorau o’n arian, i ddefnyddio llai o bapur a bod yn fwy gwyrdd, mi fyddwn ni rŵan yn cysylltu hefo chi fwyfwy yn ddigidol – ar e-bost neu neges destun. Os na fyddwch yn gadael i ni wybod yn wahanol, byddwn yn e-bostio gwybodaeth i chi pan yn bosibl. Gwnewch yn siwr […]

06 Maw 2024

GIG 111 Cymru

Oeddech chi’n gwybod bod llinell ffôn genedlaethol wedi cael ei lansio ledled Cymru ar gyfer pobl sydd angen cefnogaeth iechyd meddwl brys. Am gefnogaeth iechyd meddwl brys, ffoniwch 111 a dewiswch OPSIWN 2. Gallwch gael cyngor a chefnogaeth gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn eich ardal 24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos. Am fwy […]

06 Maw 2024

Cronfa Cyfle i Bawb

Beth am gymryd mantais o’r cyfle gwych yma gan yr Urdd? Holl wybodaeth yma.

Cookie Settings