Darllenwch ein rhifyn arbennig o’r Cylchgrawn cefnogi tenantiaid a chwsmeriaid Grŵp Cynefin trwy’r argyfwng costau byw yma

Yma i Chi – Gaeaf 2022

 

Croeso i rifyn arbennig o Calon – Yma i Chi.

Mae hi’n argyfwng – rydyn ni gyd yn cydnabod hynny. Ac mewn argyfwng, pwyslais pennaf Grŵp Cynefin ydi bod yma i’n tenantiaid, ein cwsmeriaid a’n gilydd. Rydyn ni Yma i Chi, fel teitl y cylchgrawn arbennig yma sy’n llawn cyngor a chymorth, a chofiwch hynny. Os ydych chi’n poeni am dalu’ch rhent, gadewch i ni wybod. Os ydi’r biliau’n cynyddu ac yn creu pryder, gofynnwch am gyngor. Os ydych yn teimlo straen darparu ar gyfer eich teulu, mae cymorth ar gael. Mae mor bwysig rhannu’r baich.

Mae ein holl fanylion cyswllt yma. Mae ein adran Cymorth Costau byw a’n cyfrifon cymdeithasol yn llawn cyngor, cymorth a ffyrdd y gallwn eich helpu, o becynnau cymorth i gyngor ar arbed ynni.

Fel cyfnod Covid, fe ddown ni trwyddi trwy gefnogi ein gilydd.
Cofion

Shan Lloyd Williams,
Prif Weithredwr Grŵp Cynefin

Eisiau derbyn copi caled o’r cylchlythyr?
Tanysgrifiwch yma

"*" Yn nodi maes gorfodol

 

Copiau blaenorol

Mae copiau blaenorol o’r Cylchlythyr i’w gweld yma.

Cookie Settings