Croeso i rifyn yr Haf o Calon.

Er cyffro’r plant am hoe o’r ysgol, ac er y tywydd braf, mae pryder am gostau byw yn gwmwl du dros y cyfnod. Mae’n sefyllfa o argyfwng gyda bwyd, rhedeg car, gwresogi a biliau trydan i gyd yn codi ar raddfa ddychrynllyd. Rydyn ni yn Grŵp Cynefin yn falch o’n perthynas dda gyda’n tenantiaid a’n cwsmeriaid, a bydd hyn yn
parhau. Mi fyddwn yn darparu pob cefnogaeth allwn ni i ddod o hyd i fudd-daliadau ac yn darparu cyngor a gwybodaeth am sut y gallwch wneud arbedion ynni ac arian. Mae ein Wardeiniaid Ynni a’n Tîm Lles yn arbenigwyr yn eu maes ac ar gael i gynghori. Mae’n amserol felly ein bod ar fin rhoi ein Strategaeth Cynaladwyedd ar waith.

Rydyn ni yn anelu at
– leihau ein hallyriadau carbon o 24% erbyn 2025
– adeiladu cartrefi sydd angen llai o ynni
– leihau tlodi tanwydd i’n tenantiaid
– warchod ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.

Gyda’n gilydd yn denantiaid a chwsmeriaid, staff a phartneriaid y gallwn ni wneud hyn.

Shan Lloyd Williams,
Prif Weithredwr Grŵp Cynefin

 

Eisiau derbyn copi o’r cylchlythyr? Tanysgrifiwch yma

"(Gorfodol)" Yn nodi maes gorfodol

Cookie Settings