Gair o groeso gan y Prif Weithredwr, Shan Lloyd Williams, ar gyfer rhifyn y gwanwyn o Calon.

Calon

Croeso i rifyn mis Ebrill o Calon. Mae’n braf gweld y gwanwyn o’r diwedd a’r diwrnodau hirach yn codi calon wedi nosweithiau hir y gaeaf.

Ond mae cymylau duon costau byw sy’n cynyddu bob dydd yn taro cysgod ar fywydau llawer. Mae’n sefyllfa o argyfwng gyda bwyd, rhedeg car, gwresogi’r tŷ a biliau trydan i gyd yn codi ar raddfa ddychrynllyd. Rydyn ni yn Grŵp Cynefin yn falch o’n perthynas dda gyda’n tenantiaid a’n cwsmeriaid, a bydd hyn yn parhau. Mi fyddwn yn darparu pob cefnogaeth  allwn ni i ddod o hyd i fudd-daliadau ac yn darparu cyngor a gwybodaeth am sut y gallwch wneud arbedion ynni ac arian. Mae ein wardeiniaid ynni yn arbenigwyr yn eu maes ac ar gael i gynghori.

Mae’n amserol felly ein bod ar fin rhoi ein Strategaeth Cynaladwyedd ar waith. Rydyn ni yn anelu at

  • leihau ein hallyriadau carbon o 24% erbyn 2025
  • adeiladu cartrefi sydd angen llai o ynni
  • leihau tlodi tanwydd i’n tenantiaid
  • gwarchod ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau heddiw ac yfory

Gallwn wneud hyn gyda’n gilydd – yn denantiaid a chwsmeriaid, staff a phartneriaid.

Shan Lloyd Williams Prif Weithredwr Grŵp Cynefin

 

Eisiau derbyn copi o’r cylchlythyr? Tanysgrifiwch yma

Cookie Settings