ECymru

Mae Grŵp Cynefin yn rhan o eCymru, porth tai sy’n cysylltu cymunedau Cymru. Mae eCymru yn cynnig mynediad i ddigwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu a dysgu’n electronig a fedr helpu tenantiaid i fyw bywydau hapusach ac iachach.

I archebu lle neu i weld beth sydd gan eCymru i’w gynnig, ewch i’r wefan: www.ecymru.co.uk

 

Cyfarfodydd Tenantiaid Rhithiol

Bob dydd Iau cynhelir cyfarfodydd ar-lein gyda grwpiau tenantiaid – ffordd wych o gadw mewn cysylltiad a derbyn barn tenantiaid ar ein gwasanaethau! Ydych chi’n denant i Grŵp Cynefin a diddordeb cymryd rhan? Cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol am fwy o wybodaeth. 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.

Cookie Settings