Cystadleuaeth Garddio 2022

Diolch i’r rhai ohonoch a gystadlodd yn ein cystadleuaeth arddio eleni. Cawsom ein syfrdanu wrth weld eich gerddi gwych a’ch gwaith caled. Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr ym mis Medi.

Gwibdaith 2022

Dyma ddyddiadau Gwibdaith Grŵp Cynefin ar gyfer Haf 2022.

Conwy a Sir Ddinbych: 20 – 23 Mehefin 2022

Gwynedd a Môn: 11-13 Gorffennaf 2022

Gwynedd a Môn: 16 – 18 Awst 2022

Wrecsam, Fflint a Powys: 19 – 22 Medi 2022

 

ECymru

Mae Grŵp Cynefin yn gweithio gyda dros 15 o Landlordiaid Cymdeithasol eraill ar lwyfan ar-lein newydd a fydd yn lansio cyn bo hir – Ein gweledigaeth yw cysylltu’r gymuned dai, gan ddarparu mynediad hawdd i grwpiau a digwyddiadau ar-lein i holl aelodau eCymru. Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle unigryw i ni gysylltu a chydweithio ledled Cymru i ddarparu opsiwn digidol newydd i chi. Rydym yn credu mewn cydweithio i greu lle hawdd, hygyrch ar gyfer gweithgareddau, gwybodaeth a chefnogaeth a fydd yn eich helpu i fyw bywydau hapusach ac iach. Os hoffech ymuno â’r rhestr bostio a bod yn brofwr ar gyfer eCymru cysylltwch â ni ar 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.

Cyfarfodydd Tenantiaid Rhithiol

Bob dydd Iau cynhelir cyfarfodydd ar-lein gyda grwpiau tenantiaid – ffordd wych o gadw mewn cysylltiad a derbyn barn tenantiaid ar ein gwasanaethau! Ydych chi’n denant i Grŵp Cynefin a diddordeb cymryd rhan? Cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol am fwy o wybodaeth. 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.

Cookie Settings