Beth am gystadlu yn ein Cystadleuaeth Garddio eleni? Byddwn yn beirniadu’ch creadigaethau gwych trwy luniau. Dim bwys os ydych chi yn hen law arni neu’n newydd sbon i arddio. Dim bwys pa mor fawr neu fach yw eich gardd, mae categori sy’n addas i chi. Dyddiad cau: dydd Iau 31 Awst 2023.
Pob lwc!!

Mwy o wybodaeth a syniadau  👇

ECymru

Mae Grŵp Cynefin wedi bod yn gweithio â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eraill a thenantiaid ledled Cymru i greu eCymru, porth tai sy’n cysylltu cymunedau Cymru. Mae eCymru yn cynnig mynediad i ddigwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu a dysgu’n electronig a fedr helpu tenantiaid i fyw bywydau hapusach ac iachach.

Gwnaeth pandemig COVID-19 ysgogi cydweithredu ar draws Cymru i gynnig profiad digidol newydd i denantiaid. Crewyd eCymru gan wybodaeth, sgiliau a phrofiadau unigolion o bob rhan o Gymru, i sicrhau bod y porth yn ateb anghenion amrywiol y cymunedau mae’n eu gwasanaethu ac i’w wneud yn hawdd i ddysgwyr ei ddefnyddio.

Profwyd a datblygwyd y porth trwy gynnal digwyddiadau treialu fel gweminarau llwyddiannus gan Gymunedau Digidol Cymru, ar bynciau yn amrywio o siopa’n ddiogel ac arbed arian i iechyd a llesiant digidol, a chafwyd perfformiad byw gan Gôr Meibion y Barri.

Mae eCymru wedi llunio partneriaeth â’r Brifysgol Agored i gynnig ystod o gyrsiau ar-lein am ddim ym meysydd celf a chrefft, addysg, ffitrwydd ac iechyd.

Mae eCymru yn weithredol nawr, gan roi’r cyfle i chi fod yn rhan o ddigwyddiadau, manteisio ar gyfleoedd dysgu electronig a rhagor. Os hoffech chi weld beth sydd gan eCymru i’w gynnig, ewch i’r wefan: www.ecymru.co.uk

 

Cyfarfodydd Tenantiaid Rhithiol

Bob dydd Iau cynhelir cyfarfodydd ar-lein gyda grwpiau tenantiaid – ffordd wych o gadw mewn cysylltiad a derbyn barn tenantiaid ar ein gwasanaethau! Ydych chi’n denant i Grŵp Cynefin a diddordeb cymryd rhan? Cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol am fwy o wybodaeth. 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.

Tenant Archwilwyr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Denant Archwiliwr? Rydym yn chwilio am unigolion i archwilio, gwerthuso a rhoi adborth ar eiddo ail-osod Grŵp Cynefin er mwyn gwella safon ein cartrefi.
Cyfarfod cychwynol 18/10/2022 trwy Zoom am 2pm.
Cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol am ragor o wybodaeth. 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.
Cookie Settings