Chwilio am swydd ym maes cefnogi? Ydych chi eisiau gneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chymunedau? Dewch i weithio i Gorwel!

Rydym yn cynnal diwrnod recriwtio dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022 yn Y Galeri, Caernarfon lle bydd cyfle i chi glywed mwy am Gorwel, y swyddi a’r hyfforddiant sydd ar gael a pham bod Gorwel yn lle arbennig i weithio.

Os oes gennych ddiddordeb yn un o’r swyddi isod, gofynnwn i chi gwblhau y ffurflen datgan diddordeb yma cyn 5pm dydd Iau 17 Tachwedd 2022.

Ffurflen Datgan Diddordeb

GWEITHIWR CEFNOGAETH YMYRRAETH ARGYFWNG

Cytundeb Parhaol

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Blaenau Ffestiniog neu Dolgellau / Gweithio o ‘gartre

GC539-00

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR CEFNOGAETH YMYRRAETH ARGYFWNG

Cytundeb Dros Dro 12 mis

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Llangefni / Gweithio o ‘gartre

GC540-00

Pecyn Gwybodaeth

 

MENTOR LLOCHES CAM-DRIN DOMESTIG – DE GWYNEDD

Cytundeb Parhaol

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – De Gwynedd

GC541-00

Pecyn Gwybodaeth

MENTOR LLOCHES CAM-DRIN DOMESTIG – YNYS MÔN

Cytundeb Penodol hyd 31 Mawrth 2025

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Ynys Môn

GC542-00

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG

Cytundeb Parhaol

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Blaenau Ffestiniog neu Dolgellau / Gweithio o gartre’

GC543-00

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG

Cytundeb Dros Dro – 12 mis

21 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Blaenau Ffestiniog neu Dolgellau / Gweithio o gartre’

GC544-00

Pecyn Gwybodaeth

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG ARFON

Cytundeb Dros Dro – 12 mis

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Arfon / Gweithio o ‘gartre

GC545-00

Pecyn Gwybodaeth

GWEITHIWR CEFNOGI POBL HŶN – YNYS MÔN

Cytundeb Parhaol

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Llangefni / Gweithio o gartre’

GC546-00

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR CEFNOGI POBL HŶN – YNYS MÔN

Cytundeb Dros Dro – 12 mis

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Llangefni / Gweithio o gartre’

GC547-00

Pecyn Gwyboaeth

GWEITHIWR CEFNOGI POBL HŶN – YNYS MÔN

Cytundeb Dros Dro – 12 mis

21 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Llangefni / Gweithio o gartre’

GC548-00

Pecyn Gwybodaeth

GWEITHIWR PLANT A PHOBL IFANC AR TRAC

Cytundeb Dros Dro – 12 mis

35 awr yr wythnos

Lleoliad gwaith – Llangefni / Gweithio o gartre’

GC549-00

Pecyn Gwybodaeth

Cookie Settings