Chwilio am swydd ym maes cefnogi? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chymunedau? Dewch i weithio i Gorwel!

Rydym yn cynnal diwrnod recriwtio dydd Sadwrn 11 Mawrth 2023 yn Y Galeri, Caernarfon lle bydd cyfle i chi glywed mwy am Gorwel, y swyddi a’r hyfforddiant sydd ar gael a pham bod Gorwel yn lle arbennig i weithio.

Os oes gennych ddiddordeb yn un o’r swyddi isod, gofynnwn i chi gwblhau y ffurflen datgan diddordeb yma

Ffurflen Datgan Diddordeb

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG YNYS MÔN

Cytundeb Dros dro 12 mis

35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,744 y flwyddyn pro rata 

Lleoliad gwaith – Llangefni / Gweithio o gartre’ 

GC567-00DR 

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR PLANT A PHOBL IFANC YNYS MÔN

Cytundeb Parhaol

35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,744 – £23,758 y flwyddyn 

Lleoliad gwaith – Llangefni

GC568-00DR 

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR CEFNOGI POBL HŶN YNYS MÔN

Cytundeb Parhaol 

35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,744 – £23,758 y flwyddyn 

Lleoliad gwaith – Llangefni / Gweithio o gartre’

GC569-00DR 

Pecyn Gwybodaeth

GWEITHIWR CEFNOGI ATAL DIGARTREFEDD

Cytundeb dros dro 12 mis

35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,744 y flwyddyn pro rata 

Lleoliad gwaith –Pwllheli / Gweithio o gartre’

GC570-00DR

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG – ARFON

Cytundeb Parhaol

35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,744 – £23,758 y flwyddyn 

Lleoliad gwaith – Caernarfon / Gweithio o gartre’

GC571-00DR

Pecyn Gwybodaeth

 

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL CAM-DRIN DOMESTIG – DE GWYNEDD

Cytundeb Parhaol

35 awr yr wythnos

Cyflog: £21,744 – £23,758 y flwyddyn 

Lleoliad gwaith – Blaenau Ffestiniog / Gweithio o gartre’

GC572-00DR

Pecyn Gwybodaeth

Cookie Settings