Datganiad gan ein Prif Weithredwr ar y cyhoeddiad cloi lleol Thursday 1 October 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi awdurdodau lleol Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam dan glo lleol o 6pm ddydd Iau (1af Hydref 2020) oherwydd y cynnydd sylweddol mewn achosion Coronafirws.


Datganiad gan ein Prif Weithredwr ar y cyhoeddiad cloi lleol

Ar ôl adolygu canllawiau cyfredol y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu nad yw’n effeithio ar ein cynnig cyfredol o wasanaethau gan y bydd pob cydweithiwr yn dilyn arferion gwaith diogel sydd ar waith i atal y firws rhag lledaenu. Ar ôl cynllunio ar gyfer hyn, rydym yn hyderus y gallwn barhau i ailgyflwyno gwasanaethau, fel gwaith cynnal a chadw a thrwsio, wrth gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru wrth weithio yn eich cartrefi.

Ein blaenoriaeth yw diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr. Byddwn yn adolygu’r mesurau newydd yn rheolaidd ac yn monitro’r sefyllfa’n rheolaidd. Byddwn yn eich diweddaru ar unwaith gydag unrhyw newidiadau trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Byddwn yn parhau i ofyn cwestiynau COVID19 i’n tenantiaid a’n cwsmeriaid wrth wneud apwyntiad. Mae’r un cwestiynau’n cael eu gofyn i’n staff yn ddyddiol. Mae hyn yn sicrhau mai dim ond os ydym yn rhydd o symptomau yr ydym yn gweithio ac yn ymweld â‘ch cartrefi, a’i bod yn ddiogel i wneud hynny.

Os ydych i fod i gael atgyweiriad neu ymweliad gennym ni, a chithau neu unrhyw aelod o’ch cartref yn arddangos symptomau, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn wneud trefniadau gwahanol

Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel a gwiriwch ein gwefan a’n sianeli cymdeithasol i gael unrhyw ddiweddariadau i’n gwasanaethau

Shan


Yn ôl i'r rhestr