Dyfarniad Rheoleiddio 2018 Wednesday 31 October 2018

Mae Grŵp Cynefin yn Landlord Cymdeithasol Cofresterdig, a mae hyn yn golygu ein bod yn cael ein Rheoleiddio gan Tîm Rheoleiddio Tai, Llywodraethu Cymru.


Dyfarniad Rheoleiddio 2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau sy’n nodi’r amcanion y disgwylir i bob Cymdeithas Dai eu darparu, sy’n ymwneud a gwasanaethau tai, llywodraethu a rheolaeth ariannol.

Yn flynyddol, fel rhan o’r broses Rheoleiddio, bydd Grŵp Cynefin yn cynnal hunan-asesiad o’n gweithgareddau er mwyn dangos sut rydym yn cwrdd a’r canllawiau perthnasol. Bydd yr hunan-asesiad yma wedyn yn cael ei rannu gyda Thîm Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru, sydd yn herio’r cynnwys ag yn edrych yn ôl dros y flwyddyn ar ein cyflawniadau. Canlyniad hyn yw adroddiad sy’n cael ei chyhoeddi gan Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd adroddiad Dyfarniad Rheoleiddio canlynol ar gyfer Grŵp Cynefin, ar Hydref 31ain, 2018:

Statws Cydreoleiddio – Hydref 2018

Llywodraethu a Gwasanaethau - Safonol

  • Yn nodi ac yn rheoli risgiau newydd a risgiau sy’n datblygu yn briodol.

Hyfywedd Ariannol - Safonol

  • Yn bodloni gofynion o ran hyfywedd ac yn meddu ar yr adnoddau ariannol i ymdrin â senarios yn briodol.

‘Safonol’ yw’r dyfarniad uchaf a roddir gan Llywodraeth Cymru.

I weld copi llawn o’r adroddiad, cliciwch yma

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr